Archives

Oromo NL Summer Festival

Guyyaa kana sagantaalee ispoortii, dhiichisa, agarsiisa aadaa, baacoo fi taphoota addaddaa qabna. Waan nama bashannansiisa ykn nama barsiisa jettan yoo qabaattan nu biraan gayaa. Ispoortii fi agarsiisa aadaa irratti hirmaachuuf namoonni fedhii qabdanis nu qunnamaa. Hundi akka hirmaattan affeeramtaniirtu.

Irreecha Celebration

This year Oromos from all over Europe will celebrate Irreechaa (Oromo’s thanksgiving day) in Amsterdam, The Netherlands. Irreechaa is recognized by UNESCO as a world cultural heritage. All are invited to join us during this time of cultural celebration.