Archives

Kora Hawaasaa

Women & leadership (workshop)

Seminar on community engagement

Kora Hawaasaa | Public forum

Guyyaa kana adeemsi HON woggaa lamaa ni gamaaggamama. Filannoon koree hawaasaa haarofnis ni taasifama.

Marii Hawaasaa fi Guyyaa Goototaa

Ebla 15, 2017 sa’aa laaqanaatii eegalee Guyyaa Goototaa ni kabajna; dhimma Oromoo fi hawaasa keennaa irraa ni mari’anna. Hundi koottaa hirmaadhaa!

Irreecha Celebration

This year Oromos from all over Europe will celebrate Irreechaa (Oromo’s thanksgiving day) in Amsterdam, The Netherlands. Irreechaa is recognized by UNESCO as a world cultural heritage. All are invited to join us during this time of cultural celebration.

Hiriira Dhimma Asylum Irratti

Rakkoo Oromoonni waraqaa dhaban keessa jiran qajeelatti hubachuu fi haala kamiin dhimmi Oromoo mootummaa kana (IND) birratti  xiyyeeffannaa gayaa akka argatu gochuun dada’amu irratti mari’achuu.