Tag

Hawaasni Oromoo Nezerlaand Ebla 16 Guyyaa Gootota Oromoo kabajate

Hawaasni Oromoo Nezerlaand Ebala 16, 2016 Guyyaa Gootota Oromoo bifa oo’aadhaan magaalaa Amstardaamitti kabajate. Guyyaa kana hawaasni wolitti dhufuudhaan gootota qabsoo Oromoo irratti wareegaman yaadateera. Akkasumas dhaloota ammaa¬†isa harka duwwaa Woyyaanee afoo dhaabbatuufis diniqisiifannaa fi kabajaa qabu ibsateera. Guyyaa Yaadannoo kanaa irratti qabsayonnii fi hayyoonni Oromoo seenaa guyyaa kanaan wolqabsiisanii haasawa nama barsiisuu fi hamilee