Tag

Hawaasni Oromoo Nezerlaand Ebla 15, 2017 Guyyaa Gootota Oromoo kabajate

Hawaasni Oromoo Nezerlaand Ebala 15, 2017 Guyyaa Gootota Oromoo bifa oo’aadhaan magaalaa Amstardaamitti kabajate. Guyyaa kana miseensonni hawaasaa bay’inaan  wolitti dhufuudhaan gootota Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti wareegaman yaadataniiru. Guyyaan Gootota Oromoo bara kanaa mata duree ‘shoora dubartoota Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti’ jedhu jalatti kan kabajame. Sirna kabaja kanaa irratti addee Na’amaat Iissaa, miseensa koree